Verkoopsvoorwaarden voor internetverkopen - seizoen 2019 – Tickets en abonnementen

 

Le Monde Sauvage opent zijn deuren van 16 maart 2019 tot en met 11 november 2019.

 

1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

De overeenkomst tussen de koper en Le Monde Sauvage wordt integraal en exclusief geregeld door de huidige algemene voorwaarden en er wordt geen rekening gehouden met eventuele andersluidende bepalingen die op een document staan, dat uitgaat van de klant.

2. Leeftijdscategorie

De toegang is gratis voor kinderen onder 3 jaar.

De categorie kinderen slaat op jongeren van 3 t/m 11 jaar.

De categorie volwassenen slaat op personen van 12 t/m 59 jaar.

De categorie senioren slaat op personen die ouder zijn dan 60.

3. Persoonlijke gegevens

Tijdens de aankoop van een of meerdere tickets of abonnementen via internet, wordt de koper geacht alle fases te volgen. Tijdens de procedure zal de koper specifieke inlichtingen moeten verschaffen die nodig zijn voor het verwerken van zijn bestelling.

De koper bevestigt dat deze inlichtingen juist en actueel zijn.

De koper schrijft zich in met een paswoord, waarna hij zijn gegevens kan registreren. Eens geregistreerd zullen zij hem toelaten zijn toekomstige transacties zo snel mogelijk uit te voeren en anderzijds om zijn vorige en uitgevoerde bestellingen te verifiëren.

De koper van tickets neemt alle voorzorgen om zijn paswoord geheim te houden. Le Monde Sauvage deelt het paswoord niet mee aan derden.

4. Prijzen

4.1 De prijzen voor tickets en abonnementen, BTW inbegrepen, staan vermeld op onze website. De speciale voorwaarden (partnerschappen met andere parken, kroostrijke gezinnen…) worden slechts toegepast aan de loketten van Le Monde Sauvage op de dag van het bezoek. De gratis toegangen worden slechts toegekend aan de loketten van Le Monde Sauvage of door de administratie.

4.2 Iedere persoon die een speciale prijs heeft aangevraagd (PBM, senior, kind) kan gevraagd worden de gegrondheid daarvan te bewijzen aan de hand van een officieel document, wanneer hij de toegangscontrole passeert.

5. Uw abonnement voor Le Monde Sauvage

5.1 Levering

Na de aanvaarding van de betaling en binnen de 7 werkdagen (voor België), worden de abonnementskaarten (harde kaarten) opgestuurd met de post. Voor de overige landen kan de levertermlijn langer zijn.

5.2 Geldigheid

Het definitieve abonnement (harde kaart) is enkel geldig tijdens het lopende seizoen. Het abonnement vermeldt de naam, voornaam, geboortedatum en de foto van de titularis. Al deze persoonlijke gegevens worden gevraagd tijdens de aankoop via de website van Le Monde Sauvage. De abonnementskaart moet getoond worden bij elke passage van de controle. Elke abonnee die niet zijn persoonlijke kaart voorlegt, zal de toegang geweigerd worden. Een officieel document kan gevraagd worden aan PBM, senioren en kinderen, bij het passeren van de controle.

5.3 Het parkingabonnement

Het abonnement voor de parking is enkel geldig voor het lopende seizoen, a rato van 1 passage per dag. Het is geïntegreerd in de definitieve abonnementskaart. Het parkingabonnement is gekoppeld aan een of twee abonnementen voor volwassenen die onder hetzelfde dak leven. Het kan niet toegekend worden aan een abonnement voor kinderen. Het wordt aangeboden aan de zuil aan de uitgang van de parking.

5.4 Leeftijd van de abonnee

De abonnee blijft in zijn/haar leeftijdscategorie gedurende het hele seizoen. De leeftijd die in aanmerking komt is deze van het moment van aankoop.

6. Uw ticket

6.1 Levering

Na aanvaarding van de betaling wordt het ticket in Pdf-formaat toegestuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven tijdens de bestelling.

6.2 Geldigheid

Om geldig te zijn moet uw ticket afgeprint zijn in portret modus op een blanco A4 blad (of geafficheerd zijn op het scherm van uw smartphone). Voor elke aangekochte toegang is er een ticket. De afgedrukte tickets zijn voorzien van een unieke barcode. Zij zijn geldig voor één passage van de controle op de datum die vermeld is op het ticket. De geldigheid van de tickets wordt gecontroleerd en geregistreerd aan de ingang met barcodelezers. Het ticket is enkel geldig voor de datum die opgegeven werd tijdens de bestelling. Het is niet mogelijk om met hetzelfde ticket meer dan eens de ingang te passeren. Enkel de eerste persoon die het ticket aanbiedt, zal toegang worden verleend tot Le Monde Sauvage. Die persoon wordt geacht de legitieme eigenaar te zijn van het ticket. Het is ten stelligste verboden om het ticket te kopiëren of na te maken op om het even welke wijze of om het daarvoor ter beschikking te stellen. Bewaar uw ticket op een veilige plaats. Gebruik enkel de officiële website van Le Monde Sauvage om uw ticket aan te kopen. Aanvaard nooit een ticket dat wordt aangeboden door een onbekende persoon, want het zou om een kopie kunnen gaan.

De houder van het ticket kan een andere persoon zijn dan deze die het aankocht.

6.3 Het parkingticket

Om geldig te zijn moet uw ticket afgeprint zijn in portret modus op een blanco A4 blad. Voor elke parkinguitgang is er een ticket dat geldig is voor de datum van het gekozen bezoek. De afgedrukte tickets zijn voorzien van een unieke barcode. De geldigheid wordt gecontroleerd en geregistreerd aan de uitgang van de parking met barcodelezers. Men kan de parking niet verschillende keren verlaten met hetzelfde ticket. Enkel de persoon die het ticket de eerste maal aanbiedt, wordt geacht de legitieme eigenaar te zijn. Het is ten stelligste verboden om het ticket te kopiëren of na te maken op om het even welke wijze of om het daarvoor ter beschikking te stellen. Bewaar uw ticket op een veilige plaats. Gebruik enkel de officiële website van Le Monde Sauvage om uw ticket aan te kopen. Aanvaard nooit een ticket dat wordt aangeboden door een onbekende persoon, want het zou om een kopie kunnen gaan.

De houder van het ticket kan een andere persoon zijn dan deze die het aankocht

7. Betaling

Wij herinneren er aan dat de validatie van uw bestelling de verplichting meebrengt om de aangegeven prijs te betalen. U dient uw aankopen op onze website te betalen met een bankkaart (Bancontact, Maestro, Visa en Eurocard, Mastercard) via SOFORT BANK. De betaling staat los van het gebruik van de tickets. In ieder geval dienen de tickets betaald, ook al bent u vergeten ze af te printen. Het betalingsbewijs kan niet gebruikt worden als toegangsticket.

8. Ik heb mijn abonnement niet gebruikt

De abonnementen zijn geldig voor een onbeperkt aantal bezoeken tijdens het seizoen. Een abonnement dat niet gebruikt werd, zal niet terugbetaald of geruild worden.

9. Ik heb mijn ticket niet gebruikt

De toegangstickets zijn geldig voor één bezoek op een welbepaalde datum die vermeld staat op het ticket. Een niet gebruikt ticket zal niet terugbetaald of geruild worden.

 

Bovenstaande omschrijvingen en de contractuele relatie vallen uitsluitend onder de Belgische wetten.